VIETŲ NUSTATYMAS, ŽAIDŽIANT RATO SISTEMA

Remiantis IPF Techninėmis taisyklėmis (TECHNICAL RULES BOOK – IPF TOURNAMENTS AND INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS FOR DOUBLES PAIRS, Rev. 01/2015) LPF nustato šią pogrupio (grupės) vietų nustatymo tvarką:

Žaidžiant rato sistema, visos poros tarpusavyje susitinka po kartą. Už pergalę porai skaičiuojami 2 taškai, už pralaimėjimą – 1 taškas, o už neatvykimą – 0 taškų.

  • Nustatant porų užimtas vietas, pradžioje skaičiuojami už pergales gauti taškai. Jei dvi poros surenka vienodą taškų skaičių, aukštesnę vietą užima tarpusavio susitikimą laimėjusi pora.
  • Jei trys poros surenka vienodą taškų skaičių, pradžioje skaičiuojami jų tarpusavio taškai, o po to skaičiuojamas laimėtų ir pralaimėtų setų skirtumas.
  • Jei trijų porų laimėtų ir pralaimėtų setų skirtumai yra vienodi, skaičiuojamas laimėtų ir pralaimėtų geimų skirtumas. Skaičiuojant geimus, trečiasis setas vertinamas vienu tašku, t.y. prilyginamas vienam geimui.
  • Jei dviejų porų laimėtų ir pralaimėtų geimų skirtumas vienodas, aukštesnę vietą užima tarpusavio susitikimą laimėjusi pora.
  • Jei išlieka visų trijų porų laimėtų ir pralaimėtų geimų skirtumas vienodas, skaičiuojamas laimėtų geimų procentas (laimėtų ir visų žaistų geimų santykis).
  • Jei visų trijų porų laimėtų geimų procentas vienodas, skaičiuojamas viso pogrupio (grupės) laimėtų geimų procentas (laimėtų ir visų žaistų geimų santykis).
  • Jei ir tada viskas lygu,- metama moneta.